Mille eest seisame?

Kõigi Eesti on kodanikuliikumine, mis seisab üksteist austava, hooliva, väärika ja võimalusterohke Eesti eest.

Kõigi Eesti seisab kaasava, hooliva ja turvalise ühiskonna eest, mis on kõigi Eestis elavate inimeste Eesti – hoolimata elukohast, vanusest, soost, nahavärvist, keelest, usutunnistusest või muudest erinevustest. Eesti eest, kus keegi ei tunneks end kõrvalejäetu või alavääristatuna. Me vajame riiki, kus kõigil on turvaline ja kus keegi ei pea kartma maailmas toimuvaid muutusi.

Kõigi Eesti kutsub üles lõpetama valetamine, ühiskonna erinevate liikmete vastandamine ja hirmutamine.
Ühiskond on lõhestunud ja see ei ole juhtunud üleöö. Vastandumine ei vii kedagi edasi, vaid hoopis lahku. Ainult üksteist kuulates saame me leida seda, mis meid seob. Seda on tegelikult palju rohkem, kui seda, mis meid eristab. Tulevikku on meie väiksel riigil aga vaid siis, kui hoiame kokku – kõik meie siin Eestimaal. Kõigi Eesti soovib, et saaksime omavahel viisakalt suheldud.

Kõigi Eesti seisab vabaduste eest.
Mõttevabaduse, sõnavabaduse, arvamusvabaduse, ajakirjandusvabaduse, eneseteostusvabaduse, kunstilise vabaduse eest, arstide ning õpetajate vabaduse eest oma tööd teha. Vabaduse eest ise oma keha ja vaimu üle otsustada. Vabaduse eest ennast Eestis kodus tunda. Vabaduse eest oma õiguste eest seista. Vabaduse eest olla iseseisev ja erinev.

Hoiame Eesti riigi alustalasid.
Selleks peavad alles jääma asjad, millel meie riik ja rahvas tuginevad: demokraatlikud väärtused, austus õigusriigi põhimõtete ja üksteise suhtes. Kõigi Eestit ehitab vabadus. Inimesed väärivad vabadust oma elu ise seada. Spetsialistid väärivad vabadust poliitilisest survest. Me kõik väärime vabadust hirmust.